هر روز یک لیوان اعتماد به نفس سر بکشید!!!

1 114

تنگی اعتماد به نفس

اگر چه تنگی نفس به سبب آلودگی هوا از محدوده پیران قوم گذشته و به سطح جوانان رشید و برومند هم راه پیدا کرده ، اما آنچه که از تنگی نفس بدتر و عواقبش وخیم تر است ، تنگی اعتماد به نفس است .

علاج نفس تنگی عموماً یک اسپری مخصوص است ، اما اگر دست و پای اعتماد به نفس آدم تنگ شود ، سر و ته قضیه با استعمال امثال اسپری به هم نمی آید .

از آنجا که معمولاً دست به آمار ما بد نیست ، برخی گروه های دانشگاهی هر از گاهی آماری راجع به کیفیت و کمیت اعتماد به نفس در میان جوانان می گیرند که معلوم می شود اعتماد به نفس جوانان ما کم است .

اخیراً در یکی از همین آمارگیری ها که در ارومیه و در بین 850 دانشجو انجام شده، ضریب اعتماد به نفس دانشجویان دختر 9/6 و دانشجویان پسر 10/9 ارزیابی شده است . این در حالی است که میزان مطلوب این ضریب باید کمتر از 7 باشد .

واقعاً آدم تعجب می کند که چرا برخی جوان ها الکی اعتماد به نفس خود را از دست می دهند مگر چی در زندگی کم دارند ؟ ناشکری هم حدی دارد.

حالا بیاییم این عینک بدبینی ضد آفتاب را از چشم برداریم و نیمه پر لیوان را ببینیم که در همین آمار مورد اشاره ، چنان که می بینید ، ضریب اعتماد به نفس عزیزان دختر بیشتر از برادران است. خب همین خودش جای شکر دارد .

اگر ایران ، یونان بود که دختران فلک زده خود هزینه عروسی شان را می پردازند ، الان باید شاخص اعتماد به نفس پسران ما بالا می بود ، مال دختران پایین . در صورتی که می بینیم این طور نیست .

aksee2

به نظر ما کمبود اعتماد به نفس در برخی از جوانان ، بعضاً به دلیل توجه زیاد از حد به آنها و لی لی به لالایشان گذاشتن به وجود آمده است .

البته شناخت جوانان واقعاً مشکل است . اگر این طور نبود تا به حال چندین سازمان و شورا و مرکز مخصوص برای شناخت جوانان و نیازهای جوانی دائر نمی شد . در همین راستا دانشگاه تهران از حالا قرار است در مقطع کارشناسی ارشد مطالعات جوانان هم ،دانشجو بپذیرد .

برگرفته از کتاب حرف اضافه ( رضا رفیع)

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه