امروز مبارک!!

3 12

یک وقتهایی هست که می توانی پایت را روی پایت بیاندازی و حتی وسط ولوله و هیاهو با آرامش به زندگی ات بپردازی…

مثلا همین روزهای قمر در عقرب که هر جایی که اسمش را بیاوری جنگ و جدل برپاست ، از داعش بگیر تا …

اما آدم از یک چیزهایی که با خبر میشود می تواند نفس آسوده ای بکشد و حتی به آوردن فرزند در این روزهای آخر الزمانی هم فکر کند!!!

مثلا همین که ایران، هشتمین ارتش قدرتمند دنیا را دارد!

خدا قوت به زمینی ها و دریایی ها و اللخصوص هوایی ها که امروز روزشان است!

 

اشتراک گذاری

۳ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه