تهران و حسرت برف!!!

3 310

از تو تنها وصف دیدارت نصیب ما شده است

برف و تجریش است و سوزش می رود پایین شهر…

readers-snow-deer_2451171b

چند وقت پیش در یکی از کشورهای نزدیک خط استوا مصاحبه ای انجام شد راجع به این که نظرتان راجع به برف چیست؟

بدون استثنا همه ی آنها ابروهایشان از شدت تعجب بالا میرفت و می پرسیدند : برف؟ با تایید گزارشگر دوباره می پرسیدند منظورتان برف است؟ هجی اش می کردند و حرف به حرف می پرسیدند که ب ر ف؟؟؟

خیلی ها نمی دانستند اصلا برف چی هست، بعضی هم که توی فیلم ها دیده بودند، برخی دیگر هم که شاید در زمانی که مسافرتی به ناحیه ای برف خیز داشته بودند و این پدیده را لمس کرده بودند می گفتند منظورتان هم دانه های سفید پنبه ای است که ازآسمان می بارد؟

آن روز باور نمی کردم که چنین چیزی واقعی باشد، که انسانی برف را نشناسد، برف بازی نکرده باشد، با خواهرزاده برادر زاده های وجبی اش آدم برفی نساخته باشد، اما  این روزها  که به درد آنها دچار شده ایم می فهمم که بله، واقعی است!

حالا از قضا توی شهری هستیم که خبرش می رسد که دربند برف بود، شمیرانات امروز به خاطر برف مدارسش تعطیل شد . تجریش کوچه پس کوچه هایش از برف خیس و لغزنده است. کمی هم که مدعی میشوی ای بابا این چه وضعی است چرا برف نداریم  خدا یک دو تکه ابر کوچک را الک می کند که تا به زمین برسد جوری محو میشود که انگار نه انگار ، دیدی ندیدی!!!

علت این واقعه تکرار مکررات است، آلودگی هوا و وارونگی که در پی آن ایجاد شده است، اینجور است که حالا برای اینکه دلتان بخواهد بچه هایتان برف ببنند باید دست به دست  هم بدهیم و ماشین بیرون نیاوریم، موتور نرانیم و خلاصه هم و غم خود را به کار بگیریم و کمر آلاینده ها را به خاک بمالیم و از طرف دیگر هم می توانیم تجمع کنیم جلوی هواشناسی و یک صدا بخواهیم که :

کارشناس آب و هوا لطفا برای تهران برف تجویز کن!!

184400_261 

اشتراک گذاری

۳ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه