لطفا راهنمایی کنید از کدام طرف بوم بیافتیم؟؟؟

3 421

اصلا معلوم نیست چه خبر است!! از طرفی خوب کار نمی کنند و تقصیر را گردن این و آن می اندازند، از سویی دیگر خوب کار میشود و برخی خط قرمزها تمام زحماتشان را به باد می دهد.

همین چند هفته اخیر بود که گریم کیمیا مورد نقد و بررسی تمام مردم از پنج ساله تا پانصد ساله قرار گرفته بود که این چه وضعی است؟!! چرا سریالی با این همه مخاطب گریمور ضعیفی دارد که نقش اول این سریال همپای بازه زمانی سریال پیر نشده… 

بعد هم گریمور نقص را انداخت گردن خود کیمیا، کیمیا هم  گفت خدا خودش شاهد است کی مقصر این کاستی بوده…یک چنین نقص هایی به راحتی ماهیت و هستی یک مجموعه را زیر سوال می برد و واقعا آنطور که باید بعد اتمام خستگی اشان در نمی رود و روی دوششان تا ابد بدی یک کار در کارنامه کاری اشان ثبت میشود!

 حالا وقتی یک اتفاق نادر هم این وسط می افتد که بازیگری تمام همیت خود را روی کاری می گذارد و گله نمی کند دو سال زندگی ام را صرفش کرده ام ، اندام و صدا و استعداد و همه چیزش را به چالش می کشد و میشود همان که فیلم نامه نوشته ، بیست کیلو لاغر می کند، سرمای شدید را لخت و عور تحمل می کند، ویولون می آموزد( که همه ما می دانیم در بین ادوات موسیقی از سخت ترین آنهاست) و تمام زندگی اش را وقف کار می کند تا سکانس اصلی فیلم آنجور که باید در بیاید یک باره ما به عنوان مشتاق سینما و فیلم چه می بینیم؟

وزارت ارشاد جهت نامناسب دیدن صحنه آن سکانس را از فیلم حذف کرده است!!!

z4hzs53s8za0ce6rqu6l1136730206-parsnaz-irashkankhatibi26550_734 

کاش بدانیم چه می خواهیم و کاش …

اشتراک گذاری

۳ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه