پیچ و قوس عجیب در درختان جنگلی

0 163

 

در لهستان جنگل عجیبی وجود دارد که دارای درختانی خمیده است!دلیل آن چیست؟آیا به خاطر نیروهایی مرموز در این جنگل است؟چه چیزی روی این درخت ها تاثیر گذاشته است؟دلیل آن هنوز مشخص نیست و دانشمندان با تمام علم و دانششان هنوز نتوانستند به طور قطع دلیل پیدایش آن را اثبات کنند.

اما فرضیه های زیادی وجود دارد. در این جنگل 400 درخت کاج وجود دارد که به طرز شگفت آوری تمامی آنها پس از اینکه از زمین بیرون آمده اند با حالتی خمیده رشد کرده اند. تمامی این 400 درخت به یک سمت خم شده اند و این شگفتی این جنگل را دوچندان می کند.گویی نیرویی مافوق بشریت آن ها را به یه سو خم کرده است

3463887_867!

هنوز هیچ جوابی برای اینکه چرا این درختها بدین شکل رشد کرده اند وجود ندارد ، برخی معتقدند دلیل شکل گیری این درختان خمیده طوفان سنگینی بوده که حین رشد آنها آمده است وباعث شده تمامی آنها به یک سمت خمیده شوند و برخی معتقندند که نیروی گرانش زمین در این قسمت موجب شکل گیری اینچنینی درختان شده است.یعنی وجود یک میدان مغناطیسی قوی در این ناحیه به شکل گیری این درختان کمک کرده است. ولی بسیاری از محلی ها بر این باورند که انسانها در شکل گیری این درختان خمیده نقش داشته اند و حین رشد آنها برای اینکه بعدها از آنها بعنوان صندلی استفاده کنند کاری کرده اند تا به شکلی خمیده رشد کنند. در هر صورت دلیل این شگفتی هر چه که باشد باعث شده زیبایی این جنگل دو برابر شود و توریست های زیادی را به خود جذب کند.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه