اندر احوالات یک سرباز…

1 671

 

سرباز های عاشق بخوانند…

زمین خلاصه ای از چشم آسمانی توست

غزل برآمده از بازی زبانی توست

نه اندونزی و ژاپن  نه بم  نه هائیتی

تکان دهنده ترین صحنه ،  شعرخوانی توست

کمی نخند ! کمی دور شو ! کمی بد باش !

که هر چه می کشم از دست مهربانی توست

هرآنچه را بفروشم نمی رسد وســعــم

به خنده ی تو  که سوغات دامغانی توست

بلوغ زود رســم عــلـــت کهولت نیست

اگر که پیر شدم مشکل از جوانی ِ تـوست

دو سال می گذرد من هنوز سربازم

وظیفه ی شب و روزم ندیده بانی توست

174244175254721086195482128219179168147185

پی نوشت: معرفی کتاب ( یاسر قنبر لو- ندیده بانی)

 

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه