اگر تنهایی به این مکان بروید ممکن است خودکشی کنید!

1 15,056

 

در دنیای ما هنوز که هنوز است مکان های ناشناخته بسیاری وجود دارد و مواردی که علم از درک آن عاجز است به ناچار این مکان ها ،مکان های ممنوعه دنیای ما هستند.


گورستانها، همیشه به عنوان مرموزترین و رعب‌آورترین نقاط دنیا شناخته میشوند.هرگاه بحث ترس و وحشت باشد نخستین مکانی که به ذهن ما میرسد یک قبرستان تاریک و ترسناک با ارواح رعب انگیز است ولی تمام گورستانها واقعا ترسناک نیستند بیشتر آنها زاییده تخیل ماست به جز این گورستان !!

HamMihan-20159125011387966231438502740.6443

گورستان سنت لوئیس آمریکا یکی از مکانهای ترسناکی است که اسمش در فهرست مکانهای ممنوعه برای سفر ثبت شده. سنت لوئیس، اسم یکی از سه گورستان کاتولیکها در نیواورلئان لوئیزیاناست.
از آنجا که آبهای زیرزمینی زیادی از این منطقه عبور میکنند، مسوولان گورستان تصمیم گرفتند قبرهای آن را در بالای زمین بسازند؛ برای همین هر سه گورستان روی سردابهای زیرزمینی بنا شدهاند. بیشتر قسمتهای این گورستان در قرن هجدهم و نوزدهم ساخته شده و در نتیجه از رنگ و روی قبرها پیداست که سالهای زیادی از زمان دفن اجساد در آنها میگذرد.

8856
افرادی که به این منطقه سفر میکنند اجازه ندارند این گورستان را به تنهایی ببینند؛ چون فضای آن طوری است که بدون استثنا بیشتر افرادی که به تنهایی به آن قدم گذاشته اند، با وحشت و دلهره زیادی روبه رو شده اند؛ آنقدر که بعضیها به فکر خودکشی هم افتاده اند. به خاطر همین افرادی که دوست دارند از نزدیک این گورستان اسرارآمیز را ببینند باید با گروههای گردشگری به این منطقه سفر کنند.

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه