مخترع ایمیل در گذشت…

1 576

تام لینسون یک برنامه نویس امریکایی بود که برای اولین بار سیستم ایمیل را در سال 1971 ابداع کرد

Part-DV-DV594758-1-1-0

این اولین سیستم برقراری ارتباط ما بین افراد مختلف یک جامعه در ارسال پیغام بود.قبل از این ارسال پیغام فقط مابین افرادی که از یک کامپیوتر استفاده میکردند میسر بود.با دستیابی به این مهم او از نماد (@ ) برای جداسازی نام افراد از نام دستگاه مورد استفاده آنها بهره برد.جالب توجه است که بدانید اولین ایمیل بین دو دستگاه کامپیوتر که مسلما کنار یکدیگر قرار داشتند ارسال شد و متن آن چیزی جز چند حروف نبود. وی متولد 23 اوریل 1942 بود که در 5 مارس 2016 درسن 74 سالگی بر اثر یک حمله قلبی در گذشت

ray-tomlinson-color

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه