وقتی سگ ها راننده می شوند!!

1 3,568
سگی که در ماشین روشن رها شده بود پشت فرمان پرید و خود را به دنده ماشین کوباند و ماشین را به حرکت درآورد.این سگ بازیگوش از غفلت صاحبش استفاده کرده و شروع به رانندگی می کند این کارش فاجعه می آفریند

635929495879515381-Dog-Drives-Truck-MNDS101
 راننده کامیونی برای خرید آب چند لحظه جلوی پمپ بنزینی ماشینش را روشن پارک کرد و برای خرید به داخل مغازه رفت.
به گفته یک شاهد عینی سگ او که داخل ماشین مانده بود، روی صندلی راننده پرید و خود را به دنده ماشین زد و باعث شد ماشین به حرکت دراید
truck-accident-1075-400-1024x381
بازیگوشی سگ باعث شد کامیون از جای پارک خارج شده و به خیابان اصلی برود اما حرکت سگ باعث شد کامیون به خودرویی که پارک شده بود برخورد کند و پس از وارد کردن خسارت جدی به آن به درخت برخورد کرد و اینچنین کامیون هم از آسیب در امان نماند.
اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه