افزایش طول عمر ماهی عید …

1 16,454

 ماهی قرمز یکی از اجزای اصلی سفره هفت سین و نمادی از زندگی و تحرک است وبدون آن سفره هفت سین بی معناست ولی آیا از روش نگهداری آن مطلع هستید ؟ جالب است بدانید برعکس تصوراتمان طول عمر این ماهی ها بین 25 تا 40 سال گزارش شده است ولی به علت سهل انگاری و کم توجهی ما  .ماهیان قرمز عید حتی چند ماه هم عمر نمی کنند

پس بهتر است این نکات را بدانیم و رعایت کنیم: 
بهترین دمای نگه داری ماهی قرمز بین 20 تا 25 درجه سانتی گراد بوده و این نوع از ماهی در دمای بالاتر از 25 درجه آسیب پذیر خواهد بود و در نگه داری ماهیان قرمز سطح آب دارای اهمیت بیشتری نسبت به حجم است، بدین معنا که سطح بیشتر آب موجب افزایش میزان اکسیژن محلول در آب خواهد شد.

IMG_20160314_235439

حداقل آب مورد نیاز هر قطعه ماهی قرمز را یک تا 2 لیتر است و آب مورد استفاده برای نگه داری ماهی قرمز باید بهداشتی بوده و حتما کلرزدایی نیز شده باشد و به دلیل تعادل گازها، خروج کلر و هم دما شدن با محیط قبل از مصرف حداقل به مدت 24 ساعت در ظروفی دهان گشاد نگه داری و ذخیره شود.

ماهی قرمز به تغییرات ناگهانی دما حساس بوده و این تغییرات حتی می تواند منجر به مرگ آن نیز شود و از سویی دیگر نیز دست کاری ماهی موجب آسیب دیدن پوشش سطحی ماهی شده و ماهی را نسبت به باکتری ها و انگل های آب حساس و آسیب پذیر می کند.

غذادهی به ماهی بهتر است در دو نوبت روز و طوری باشد که ماهی آن را مصرف کرده و باقی مانده غذا در تنگ باقی نماند، زیرا غذا دادن بیش از حد به ماهی موجب ته نشین شدن مواد آلی و دفعی ظروف شده و ممکن است به مسمومیت ماهی نیز منجر شود.

ظرف نگه داری این ماهی را می توان به صورت دوره ای با محلول نمک طعام به میزان سه گرم در لیتر به مدت 10 دقیقه و یا سایر ضدعفونی کننده های مجاز مانند ترکیبات چهارتایی آمونیوم به مقدار 1/. تا یک گرم در لیتر به مدت 10 تا 15 دقیقه استفاده کرده و سپس به خوبی نیز آب کشی کرد.

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه