رستورانی که به شیوه ای عجیب از مشتریانش پذیرایی می کند!!

1 4,470

دراین رستوران عجیب به شیوه ای متفاوت از شما پذیرایی می شود حتما دوست دارید این گارسون های بامزه برای شما غذا سرو کنند!!

monkey-bar-3

  در ژاپن رستورانی وجود دارد که به عنوان گارسون از دو میمون استفاده می کند این رستوران در شهر توکیو واقع شده است. 

این 2 میمون به منظور کمک به گارسون های این رستوران به کار گرفته شده اند.

12315423

 هریک از این میمون ها وظیفه جداگانه ای در این رستوران بر عهده دارد. یکی از آنها که 12 ساله است، وظیفه دارد غذاها و نوشیدنی ها را نزد مشتری ها ببرد، اما میمون کوچک‌تر مسوولیت دادن حوله و دستمال کاغذی به مشتریان را برای پاک کردن دست هایشان را بر عهده دارد.

121212

گفتنی است؛ مدیر این رستوران ادعا کرده است که با استخدام این 2 میمون تعداد مشتریان این رستوران 2 برابر شده است.

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه