خبری بد در یک روز خوب برای پرسپولیس!

1 9,150

تمرین  پرسپولیس خارج از هرگونه شوخی و خنده ای که به همراه داشت و به صرف ناهار هم ختم شد یک اتفاق بد هم افتاد  در حالی که بازیکنان مشغول بازی تنیس فوتبال بودند و محمد رحمتی برای زدن یک ضربه قیچی خودش را آماده می کرد؛

مرتضی قدیمی پور دروازبان سرخپوشان تهرانی سرش را جلوی توپ گذاشت و باعث شد لحظاتی بعد سرش غرق در خون شود.پای رحمتی به سر او اصابت کرد و در نهایت از سه جا سر دروازبان پرسپولیس شکست. در ادامه تصویر او را بعد از این حادثه میبینید.

d99e1c0d-52d5-4bec-9632-d26908b0ff9b

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه