نویسنده ای که داستان ترسناکش حقیقی شد!!

5 21,262

حتم دارم نویسنده این داستان هیچوقت فکرش را هم نمی کرد که روزی داستانش واقعیت شود وگرنه هرگز چنین داستانی نمی نوشت جریان این داستان بسیار عجیب و متحیر کننده است 

در ابتدای قرن ۱۹ داستان نویسی که بیشتر داستانهای ترسناک مینوشت . به نام ادگار آلن پو داستانی نوشت که داستانش عینا به واقعیت تبدیل شد!!او نوشت: یک کشتی در دریا غرق میشود.از میان آنها تنها ۴ نفر زنده می مانند.

edgar_allan_poe_by_nevermore_ink-d49xd3t

آنها در شرایط سختی بودند بدون آب و غذا ..روزها از پی هم گذشتند و به سبب طی شدن روزهای متوالی و گرسنه شدن آنها تصمیم گرفتند عضوجوان تر که نامش ریچارد پارکر بود را کشته و بخورند!!

در سال 1884 یک کشتی باری به نام فوندرد میگوبینتا در دریا غرق شد و از میان آنها چهار تن زنده ماندند روزهای سختی بود کمبود غذا!!آنها تصمیم گرفتند عضو جوان تر را کشته و بخورند…جالب اینجاست که این جوان نامش ریچارد پارکر بود

alilapurnama-exteriorMED-665x475

اشتراک گذاری

۵ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه