باغی رویایی درقلب کویر…

0 516

 

تصویر :باغ دولت اباد یزد یکی از فراموش نشدنی ترین خاطره ی هر مسافری است که به یزد سفر میکند، این باغ در محیطی دلنیشن همواره ارامش بخش روح مسافران است.

6

ای وطن ای مادر تاریخ ساز
ای مرا بر خاک تو روی نیاز
ای کویر تو بهشت جان من
عشق جاویدان من ایران من
ای ز تو هستی گرفته ریشه ام
نیست جز اندیشه ات اندیشه ام

آرشی داری به تیر انداختن
دست بهرامی به شیر انداختن
کاوه آهنگری ضحاک کش
پتک دشمن افکنی ناپاک کش
رخشی و رستم بر او پا در رکاب
تا نبیند دشمنت هرگز به خواب

شعر ای وطن نادر ابراهیمی

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه