مقدس شدن به شیوه ای عجیب!!!

1 7,831

 

سری می زنیم به ژاپن این بار به سراغ عجیب ترین مومیایی های جهان می رویم!!مومیایی های خود مومیایی!!حتی اسمش هم عجیب است اما بگذارید بیشتر در موردشان بدانیم این مومیایی های خاص در تبت هم دیده می شوند اما ترسناک ترین آن ها در ژاپن وجود دارند.

Shinnyokai-Shonin-Dainichi-Boo-Temple

اما چرا می گوییم ترسناک؟چون این مومیایی ها خودشان ،خودشان را مومیایی کرده اند خود مومیایی را فقط راهبان اعظم انجام می داده اند و برای راهب اعظم شدن بیشتر از ۲۵ سال زحمت، تعلیم و یادگیری در مکتب بودا لازم بوده است.

حال این سوال پیش می آید که چگونه ممکن است شخصی خودش را مومیایی کن؟؟پاسخ این سوال اینجاست این اشخاص راهب هایی بودند که  رژیم های سختی که به خودشان دادند و تقریبا چیزی نخوردند بعد از آن به آرامی با نوشیدن نوعی چایی خاص که از صمغ نوعی درخت بود خودشان را مصموم کردند!!

nangakuji-temple

و در آخر این راهب ها را درون یک اتاق یا جعبه قرار می دهند که دارای دریچه هواست و در آنجا زنگی وجود دارد که هر روز برای نشان دادن اینکه هنوز هم زنده اند زنگ را می زنند.و روزی که هیچ صدایی از زنگ شنیده نشد گورشان را مهر و موم می کنند..ترسناک ترین نوع مرگ این نوع مرگ تدریجی است.و در آخر آن ها به این مومیایی های رعب انگیز تبدیل شدند!!

هیچکس حاضر نیست به این مرگ ترسناک تن دهد این مومیایی ها برای ژاپنی ها مقدسند و آن ها را در مکانی به نام یاماگتا قرار می دهند که خانه بسیاری از این مومیایی هاست. و مردم برای عبادت به این مکان های مقدس می روند. 

Sokushinbutsu-ancient-japanese-monks

خودمومیایی در اواخر قرن ۱۸ ممنوع اعلام شد، از بین صد ها راهبی که خود مومیایی شدن را شروع کردند تنها ۱۶ تا ۲۴ فرد در ژاپن کشف شده اند که از این طریق مومیایی شده اند و باقی راهبان نتوانستند مراحل بالا را تمام کنند و در اواسط راه انصراف داده بودند.

اگر چه خود مومیایی ممنوع است ولی آخرین فردی که اقدام به این روش خودکشی کرد در سال ۲۰۱۰ در توکیو ژاپن کشف شد و نتوانست مراحل را تمام کند.

hhe621

 
اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه