عکسی که شما را متاثر خواهد کرد..

0 526
 
 این داستان کاملا واقعی است و ممکن نیست که بعد از شنیدنش متاثر نشوید داستان  برادران ناگازاکی داستان غم انگیزی از عواقب وحشتناک جنگ است.
کودک خردسالی که بر پشت برادر بزرگ‌تر خود قرار دارد، مرده است. برادر بزرگ‌تر او را به محل سوزاندن اجساد حمل کرد، ایستاد و سوزاندن او را تماشا کرد اما حتی قطره‌ای هم اشک نریخت. او چنان لبانش را می‌گزید که خون از آنها جاری شد.
 
worst1b_resize
 
این تصویر اندکی پس از انفجار اتمی ناگازاکی، توسط سرباز نیروی دریایی آمریکا، ”جو اُ‌دانل“ ثبت شده است. اُ‌دانل چیزهایی را در آن زمان تجربه کرد که وی را تا آخر عمر منقلب و افسرده ساخت، اما این تصویر، بیش از همه چیز او بر زندگی وی تاثیر گذاشت.
 
hiroshima
این کودک همه چیز خود در جهان را با نیروی اهریمنی شریرانه‌ترین اختراع بشری، از دست داده است، اما با اینهمه برادر کوچک خویش را بر دوش کشیده است تا مراسم شایسته‌ای برای او اجرا کند. این عکس نهایت اندوه و شجاعت را در تاریخ بشریت در خود حمل می‌کند.
اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه