ایران در آرژانتین را ببینید..

7 32,107

 

بوئنوس آیرس (Buenos Aires) پایتخت کشور آرژانتین و بزرگ‌ترین شهر و بندر آن است. این شهر در ساحل جنوبی ریو دو لاپلاتا، و بر روی ساحل جنوب شرقی قاره آمریکای جنوبی، و مقابل شهر ساکرامنتو،  اروگوئه واقع شده‌است.

بوئنوس آیرس که به شدت تحت تأثیر فرهنگ اروپا قرار گرفته، به خاطر معماری، زندگی شبانه، و فعالیتهای فرهنگی اش سرشناس است. این شهر همچنین یکی از ثروتمندترین شهرهای آمریکای لاتین است، که در آن بیشتر طبقه متوسط اجتماعی و نیز ساکنانی که دارای تحصیلات عالی هستند، زندگی می‌کنند.

4c410251e0146b2edd2b8b1d64a02047-buenos-aires

بوئنوس آیرس پس از درگیریهای داخلی در قرن نوزدهم، در ۱۸۸۰ از ایالت بوئنوس آیرس خارج شد تا توسط دولت فدرال اداره شود. محدوده‌های شهر نیز گسترش یافت تا شامل شهرهای سابق بلگرانو و فلورس شود.

گاهی ازاین شهر به عنوان «پایتخت فدرال» یاد می‌کنند تا آن را از ایالتی با این نام متمایز سازد. در اصلاحات ۱۹۹۴ قانون اساسی آرژانتین، این شهر یک شهر خودمختار معرفی گردید، از این رو عنوان رسمی آن «شهر خودمختار بوئنوس آیرس» است.

buenos_aires “میدان ﺍﯾﺮﺍﻥ ” ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺩ ﺳﺘﻮﻥ ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﯿﺪ !(ﻫﺪﯾﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۴۴ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ)ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺑﯿﺴت ﻭﺩﻭﻡ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎﻝ ۱۳۴۴ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪ . ﻣﯿﺪﺍﻥ ‏« ﺍﯾﺮﺍﻥ ‏» ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﺩﯾﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﯾﻨﻮﺱ ﺁﯾﺮﺱ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺍﺳﺖ.

meydan-iran

ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺷﮑﻮﻩﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺪﺍﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﭘﺎﻟﺮﻣﻮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ “ﺑﻮﯾﻨﺲ ﺁﯾﺮﺱ ” ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ،ﺑﻪﻧﺎﻡ”ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ” ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻮﯾﻨﻮﺱ ﺁﯾﺮﺱ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ‏« ﺍﯾﺮﺍﻥ‏» ﺍﺯ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﺩﯾﻦ ﻭ ﺍﺯ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖﻫﺎﯼﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ، ﮔﻔﺖ : ﺳﺘﻮﻥ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﯿﺪﺍﻥﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.

iran-symbols-around-the-world13

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﺘﻮﻥ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﯾﻨﻮﺱﺁﯾﺮﺱ ﻧﻮﺯﺩﻩ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺳﺘﻮﻥﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻧﻘﻮﺵﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺘﻮﻥﺳﺮﺩﯾﺲﮔﺎﻭﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﯾﺴﻬﺎﯼ ﮐﺎﺥ ﺁﭘﺎﺩﺍﻧﺎ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ…

اشتراک گذاری

۷ دیدگاه

 1. 9
  1

  به نام ایزد منان
  ه جا که سخن از قدمت و تاریخ ایران است نام پرآوازه و افتخارآمیز تخت جمشید و بناهای تاریخی آن همچنان میدرخشد.
  اما کجاست حرمت به نوادگان حضرت کورش کبیر؟
  آیا کسی میتواند به ایرانی بودن خود حسب بر تاریخچه دیرینه و کهن افتخار کند و اما به سرچشمه این افتخار بی اعتنا باشد و آن را حقیر پندارد؟
  اگر اینگونه است پس تفکر و خطابه شهرستانی به نوادگان حضرت کورش کبیر به چه معناست؟
  ایا جز این است که تا پایتخت ایران در این ناحیه بوده جز افتخار و سربلندی در بر نداشته است؟
  حال لطفا از افتخارات تاریخی پایتخت کنونی برای بنده تمثیلی از جهت افتخارآمیز بودن و برتر بودن اهالی پایتخت بیاورید…
  نکته: در قدمت شهر ری نیز جای بحث نیست..
  لیکن این طرز تفکر و حس برتری اهالی پایتخت بر مبنای کدام پایه علمی تاریخی فلسفی و.. است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  به امید افتخار به ایرانی بودنمان و نه بچه پایتخت بودن و…
  باتشکر
  سوشیانس فکرور

قرار دادن یک دیدگاه