خوشحال باشید یا غمگین،این ساعت می فهمد!!

0 202
 

اپ EmoWatch که توسط Tokyo-based Smartmedical توسعه یافته توانایی شناخت و تحلیل احساسات کاربر را با توجه به صدای او دارد. البته باید گفت ثبت و تحلیل احساسات با کمک صدای افراد چیز تازه ای نیست اما اینکه این امکان به آسانی در ساعت هوشمندی چون Apple Watch در اختیار کاربران است خود یک برگ برنده به حساب خواهد آمد.screen390x390تکنولوژی به کار گرفته شده در این اپ و اپ های مشابه Empath نام دارد که توانایی تحلیل حالات احساسی کاربر ها بر مبنای سرعت، حجم صدا و وقفه های ادای کلمات را داراست. بر حسب اطلاعات کسب کرده این برنامه انرژی کاربر را تخمین زده و فرد را شاد، خشمگین، غمگین و یا آرام می نامدsmartmedical-launches-emowatchاین اپ حالات شما را طی مدت زمان استفاده ذخیره کرده و مود های شما را به صورت یک چارت در اختیارتان قرار می دهد. نکته جالب اینکه اپ EmoWatch با هر زبانی توانایی اجرا و تحلیل دارد چراکه تنها به ادا کردن کاراکتر ها و نحوه صحبت کردن توسط کاربر حساس است.خوشبختانه این اپ اکنون به آسانی در اختیار اپل واچ دارهاست و می توانند آن را برای ثبت احساساتشان روی ساعتشان نصب کنند.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه