نتایج قرعه کشی مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی – مسیر هموار برای ایران

0 1,441

مطابق برنامه ریزی قرعه کشی مرحله نهایی انتخابی جام جهانی روسیه ساعت 13 روز 24 فروردین برگزار شد و ایران آسانترین گروه ممکن قرار گرفت.

در این مرحله تیم ها در دو گروه 6 تیمی قرار گرفتند که ایران و استرالیا به ترتیب به عنوان تیم های اول گروه A و B انتخاب شدند.

در سبد دوم تیم های کره و ژاپن قرار داشتند که ایران با قرعه کره جنوبی مواجه شد و ژاپن در گروه دوم این رقابت ها قرار گرفت.

در تیم سوم گروه ها بازهم این گروه A بود که میزبان تیم ضعیفتر بود یعنی ازبسکتان که با پا به سن گذاشتن ستاره های این تیم و جایگزین نشیدن با ستاره های جوان دچار افت شده و در گروه B نیز تیم عربستان قرار گرفت ، تیمی که کارلوس کیروش تمایل داشت در گروه ایران قرار بگیرد.

در سبد چهارم گروه ها نیز همانند قرعه های قبلی ، تیم بهتر بود که در گروه B جای گرفت ، امارات در این گروه که تبدیل به گروه مرگ شده ایستاد و تیم چین در گروه ایران قرار گرفت.

در سبد پنجم بازهم کفه ی ترازوی تیم گروه B سنگینی مشهودی دارد ، قطر در گروه A و عراق در گروه B ایستادند هرچند سرمربی تیم ملی ایران ، قطر را قرعه آسانی نمیداند و آن ها را خطرناک تر از ازبک ها قلمداد کرد.

و بلاخره سبد آخر گروه ها که این بار قرعه سختتر برای گروه A است !!! هرچند تیم های این سبد برای کاندیداهای صعود مشکلی نمیتوانند ایجاد کنند.سوریه در گروه ایران و تایلند در گروه استرالیا قرار گرفتند.

در پایین جدول گروه های A و B به طور کامل نمایش داده شده اند :

AB

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه