بر بلندی های بادگیر،عشق ایستاده است!!

0 440

کتاب روح و روان آدمی را تازه می کند،یک کتاب خوب همیشه ارزش خواندن را دارد اینبار به معرفی یک شاهکار ادبی می پردازیم

امیلی جین برونته  (زاده ۱۸۱۸ در ثورتن یورکشر – درگذشته ۱۸۴۸ در هاورث یورکشر) داستان‌نویس و شاعرانگلیسی است. رمان بلندی‌های بادگیر او اثر بسیار معروفی است. به نظر بعضی از منتقدان ادبی شخصیت کتی بسیار شبیه خود امیلی و شاید هیت کلیف نماینده ی آن دسته از مردانی باشد که امیلی قادر به دوست داشتن آن ها بود. کتاب بلندی‌های بادگیر (یا عشق هرگز نمی‌میرد) شهرتی جهانی یافته‌است. امیلی برونته اشعار بسیاری نیز سروده‌است. برخی از اشعار او به همراه اشعار دو خواهر دیگرش، شارلوت برونته و آن برونته در یک مجموعه به چاپ رسید

photo

نام نویسنده: امیلی برونته نام کتاب:بلندی های بادگیر
انتشارات:نگاه برگردان:پرویز پژواک
  دسته بندی:رمان خارجی

n21982
وادِرینگ هایتس در این داستان نام عمارت خانوادگی ارنشاو است و به معنی خانه ای است که روی تپه و در معرض باد ساخته شده.این کتاب در سال ۱۸۴۷ منتشر شد. واژه Wuthering از کلمه‌ای اسکاتلندی گرفته شده است و به توفانی که اطراف خانه اصلی داستان وجود دارد اشاره می‌کند و نمادی از فضای پرسروصدای داستان است.

بلندی‌های بادگیر اولین و تنها رمان امیلی برونته است. ویژگی متمایزکننده این رمان در زمان انتشارش لحن شاعرانه و دراماتیک بیان آن، عدم توضیح از نویسنده و ساختار غیرمعمولش بوداین کتاب یک شاهکار ادبیست که خواندنش می تواند شما را به دنیایی شرین هدایت کند

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه