ساخت تابلوهای برجسته

0 321

 با این روش به آسانی تابلوهای زیبای برجسته درست کنید با آموزش از آفتاب با ما هراه باشیداین هم یک کار ساده و قشنگه که با استفاده از برگ های مصنوعی و طبیعی و ورق آلومینیومی ساخته می شود.

تابلوهای برجسته,درست کردن تابلوهای برجسته
برگ ها را روی یک تکه چوب یا مقوای ضخیم با چسب چوب بچسبانید.

تابلوهای برجسته,درست کردن تابلوهای برجستهروی برگ ها را با قلم مو چسب چوب بزنید و ورق آلومینیوم نازک را روی آن بچسبانید.

تابلوهای برجسته,درست کردن تابلوهای برجسته
با یک تکه اسفنج واکس مشکی یا شاپان (قیر مایع) را روی کار بکشید. 

تابلوهای برجسته,درست کردن تابلوهای برجسته

تابلوهای برجسته,درست کردن تابلوهای برجسته
این هم چند نمونه از برجسته کاری های ساده هستند. 

منبع : aftab92.mihanblog.com

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه