آموزش بازسازی آباژورهای قدیمی

0 307

آباژور سرپوشی برای چراغ و مانند آن است که نور را به پایین افکند.نور پردازی با لوستر و آباژور تاثیری غیر قابل انکار در زیبایی هر چه بیشتر اتاق دارد.

آکاایران: آموزش تصویری بازسازی آباژور های قدیمی

50

آموزش تصویری بازسازی آباژور های قدیمی

51

آموزش تصویری بازسازی آباژور های قدیمی

52

آموزش تصویری بازسازی آباژور های قدیمی

53

آموزش تصویری بازسازی آباژور های قدیمی

54

آموزش تصویری بازسازی آباژور های قدیمی

55

آموزش تصویری بازسازی آباژور های قدیمی

56

آموزش تصویری بازسازی آباژور های قدیمی

57

آموزش تصویری بازسازی آباژور های قدیمی

58

آموزش تصویری بازسازی آباژور های قدیمی

61

منبع: اکاایران

برای کلاهکهای با رنگ روشن و ملایم سعی کنید بیشتر از پایه های چوبی و روشن استفاده کنید و برای رنگهای تند و تیره از پایه های برنزی و آهنی استفاده کنید البته این مورد یه فرمول غیر قابل تغییر نیست و گاهی ممکن است کاملا برعکس این مطلب عمل شود؛ مهم در این مورد رسیدن به طرحی زیبا و فریبنده است.

 

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه