آموزش باغ صوفی ماندلا…مرحله ششم

6 4,361

سلام…

برای ادامه بافت ماندلا ،موسیقی را گوش کنید و مرحله به مرحله با ما همراه باشید:

ابتدا با بافتی که ممکن است در این پست برایتان غریبه باشد ،آشنا شوید:

fop7os4vh2xz

39

به تصویر نگاه کنید، بافت ذرتی را در نظر بگیرید، نخ جدید را روی قلاب گره بزنید و دقیقا از دانه قبل ازدانه ذرتی شروع کنید و یک پایه بلند بزنید. دانه پشت دانه ذرتی را رد کرده و دانه بعدی را پایه بلند ببافید.باقی خانه ها را پایه بلند بافته و تنها در قسمت دانه ذرتی دانه پشت آن را رها کنید.

چه اتفاقی افتاد؟ به این صورت= پایه بلند+رد کردن خانه پشت دانه ذرتی+پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+رد کردن خانه پشت دانه ذرتی+پایه بلند+پایه بلند+…

اگر صحیح بافته باشید ،باید بین هر دانه ذرتی تا دانه ذرتی بعدی 16پایه بلند بافته باشید.در نهایت نخ را قطع کنید، و کور کنید.

***

49

دقیقا اولین دانه ای که در رج قبل بافتیم را پیدا کنید. از همان خانه شروع کنید . نخ جدید را روی قلاب گره زده و پایه بلند ببافید، در واقع تا چهار خانه پایه بلندبافته و بعد از زیر پایه برجسته دو رج قبل گرفته و یک پایه دوبل سه مرحله ای بزنید.خانه ی بعدی را رها کرده و ده خانه بعدی را پایه بلند ببافید.دوباره به پایه برجسته  دو رج قبل رسیده ایم، مجددا پایه دوبل سه مرحله ای از پشت پایه برجسته زده ،خانه بعد را رها کرده و 4 خانه پیش رو را پایه بلند زده و مجددا مثل قبل پایه دوبل زده و …

چه اتفاقی افتاد؟ به این صورت که تمام خانه ها را پایه بلند زده اما، پایه برجسته دو رج قبل را با یک پایه دوبل سه مرحله ای به این رج وصل کرده و خانه بعدی اش را بدون بافت رها می کنیم.در نهایت بست زده، نخ را قطع کرده و کور می کنیم.

***

51خانه قبل از دانه برجسته را در نظر بگیرید.نخ جدید را روی قلاب گره زده و یک پایه بلند ببافید ، دو خانه بعدی را نیز پایه بلند بافته و در خانه چهارم دو پایه بلند ببافید.سه خانه بعدی را هر کدام یک پایه بلند ببافید.حالا مجموعا 8 پایه بلند بافته اید.دو زنجیره برای فاصله ببافید و سه خانه بعدی پایه بلند نصفه زده و در نهایت بافت خوشه ای بزنید.(نکته” بافت خوشه ای که در عکس مشاهده می کنید در مرحله سوم همه ی پایه ها را از یک دانه بیرون آورده اما منظور ما از بافت پایه بلندنصفه به این معنا است که در واقع برای پایه بلند دو مرحله می زنیم ،هر کدام از این سه پایه را یک مرحله زده و دانه باقی مانده را روی قلاب نگه دارید و روی خانه بعدی نیز یک پایه نصفه بزنید و دوباره خانه بعدی را در نهایت بایدچهار دانه روی قلاب داشته باشید که درآخر نخ را از همه ی این چهار دانه یکباره رد می کنیم.). دوزنجیره فاصله می زنیم ، و دوباره بافت خوشه ای می زنیم و طبق شکل ادامه می دهیم.

چه اتفاقی افتاد؟ به این صورت=پایه بلند +پایه بلند+پایه بلند+2پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+2زنجیره+بافت خوشه ای سه پایه ای+2زنجیره+بافت خوشه ای سه پایه ای+2زنجیره+بافت پایه بلند خوشه ای+2زنجیره+پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+2پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+پایه بلند+2زنجیره+…

در انتهابست زده، نخ را قطع کرده و کور می کنیم.

***

53

نخ جدید را به قلاب گره زده و شروع می کنیم. رج قبل هشت پایه بلند کنار هم داشتیم، از اولین آن هشت پایه شروع می کنیم و پایه کوتاه می بافیم.خانه دوم و سوم را نیز پایه کوتاه می بافیم. حالا یک پایه سوبل آماده می کنیم(سه بار نخ را روی قلاب می اندازیم) و از پشت پایه برجسته سمت چپ از رج های قبل تر پایه چهار مرحله ای می زنیم.مجددا یک پایه سوبل آماده کرده و از پشت پایه برجسته سمت راست از رج های قبل پایه چهار مرحله ای می زنیم، شکل پایه برجسته ها مثل عدد هشت می شود.خانه بعدی را رها کرده و چهار خانه ی بعدی را پایه کوتاه می بافیم.روی زنجیره هایی که برای فاصله زده بودیم 2 پایه کوتاه و روی بافت خوشه ای _مجموع سه پایه بلند_ یک پایه کوتاه می زنیم. و به این ترتیب بافت را ادامه می دهیم.

در نهایت نخ را بریده و بعد از بست کور می کنیم.

پایان مرحله ششم…

یادآوری: مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

 

 

 

اشتراک گذاری

۶ دیدگاه

 1. 1
  0

  سلام
  خیلی خیلی ممنونم از این آموزش فوق العاده
  میشه خواهش کنم لطفا ادامه آموزش رو هم تو سایت قرار بدین. جوری که شما توضیح دادین هیچ کجا آموزش ندادن و بقیه جاها خیلی گنگ و درهم نوشتن. واقعا مدلی که شما نوشتین خیلی روان و فنیه!
  لطفا بقیه آموزش رو هم بذارین.. بی نهایت ممنون میشم

قرار دادن یک دیدگاه