اتفاق عجیب برای دوقلوها

0 787

آیا واقعا بین دوقلوها ارتباط خاصی وجود دارد؟آیا آن ها از نظر احساسی به هم متصلند؟در ادامه داستان جالبی را درباره دو قلوهای اهل کانادا بخوانید.

 ازقدیم می گفتند دوقلوها ارتباطهای غیر قابل توجیه دارند واین بار دوقلوی اهل ایالت کبک کانادا این موضوع را اثبات کرده اند.
این برادر و خواهر در یک روز در یک بیمارستان صاحب فرزند شدند.همسردانیل کاتور درحالی باردار بود که خواهر دو قلویش میشل کاتور هم انتظار به دنیا آمدن فرزندش را می کشید.

sleeping boy girl twins

دانیل در گفتگویی درباره این اتفاق عجیب گفت :د که به بیمارستان رفته و منتظر وضع حمل است .اما همسر خود دانیل هم به بیمارستان مشابه برای وضع حمل مراجعه کرد و دقیقا قبل از اینکه فرزند دانیل به دنیا بیاید ، خواهرش صاحب فرزند پسر شد.همسر دانیل هم دختری به نام ربکا را به دنیا اورد که قرار بود طبق گفته پزشک در روز کریسمس به دنیا بیاید.

میشل هم صاحب پسری به نام سایمون شد.او در گفتگویی با روزنامه گلوب اند میل گفت :”دکتر ما واقعا جا خورده بود ولی شاید هم این موضوع را باید به حساب شانس گذاشت “.

ولی برادر او دانیل این طور فکر نمی کند:”وقتی که خوابم را به یاد می آورم نمی توانم همه چیز را به حساب تصادف بگذارم .من تابحال چنین تجربه ای را در زندگی با خواهرم نداشتم اما این بار مطمئنم اتفاقی غیر عادی افتاده است . مسئولان بهداشت ایالت کبک تایید کرده اند در بیست سال اخیر چنین چیزی در این ایالت سابقه نداشته است.

http://www.niksalehi.comمنبع : 

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه