صدای ضبط شده مظفرالدین شاه قاجار- قدیمی ترین صدای ضبط شده در ایران

0 1,064

 صدایی که در ادامه می شنوید به احتمال قوی قدیمی ترین صدای ضبط شده در ایران است. 
 بشنوید که مظفرالدین شاه قاجار چگونه از خیانت های بی حد و حصر جناب اتابک به عنوان خدمات صادقانه یاد می کند.
باشد که بیاموزیم گذر زمان چگونه پرده از حقایق بر می دارد.
و صداست که می ماند…..

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه