برادرانی که سد دیوار برلین را شکستند!

0 1,608

 

دو برادر که در آلمان غربی زندگی می کردند در ماه می ۱۹۸۹ بوسیله ی هواپیما از روی دیوار برلین می گذرند و برادر خود در آلمان شرقی را نجات می دهند

photo_2016-05-15_17-35-54
دیوار برلین از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۹ شهر برلین را به دو نیمه غربی(سرمایه داری) و شرقی(کمونیستی) تقسیم کرده بود و از آنجایی که حکومت آلمان غربی اجازه سفر به نیمه غربی را نمی داد بسیاری از آلمانی ها از اقوام خود دور افتاده بودند و به همین علت تلاش های زیادی برای عبور از این دیوار و فرار از شرق صورت میگرفت.

Young boy

یکی از این فرارهای بزرگ مربوط می شود به سه برادر که برای بیش از یک دهه از هم دور افتاده بودند.

داستان از این قرار است که اینگو و هولگه در آلمان غربی زندگی می کردند و برادرشان ایگبرت در آلمان شرقی.از این رو دو برادر تصمیم میگیرند تا در یک روز بهاری در ماه می، ایگبرت را از شرق نجات دهند. آنها دو هواپیما سبک ساختند و آن را شبیه هواپیماهای شوروی تزیین کردند و رویش ستاره سرخ رسم کردند .

zanan18

سپس خودشان هم یونیفرم ارتش شوروی را پوشیدند و با هواپیما از روی دیوار عبور کردند و برادر خود را به غرب آوردند.
ایگبرت در خاطراتش می گوید: آنها مانند فرشته ها از آسمان آمدند و مرا با خود به بهشت بردند.

منبع : instidy.com/farsimagazine 

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه