اگر به کویر می روید مراقب این موجود خطرناک باشید!!

6 15,252

این موجود از وحشتناک ترین و خطرناک ترین موجودات صحراست که باید مراقب او باشید در ادامه با بدندید همراه باشید.

عنکبوت شتری یا عقرب باد،از خانواده عنکبوتیان بوده و بیشتر در محیط های گرم و خشک زندگی کرده .معمولا طولی در حدود ۸ سانتی متر دارد.این موجود می تواند با سرعت ۱۰ مایل بر ساعت بدود و توانایی پرش تا ۳ فوت رو دارد.عقرب های شتری موجوداتی شب کار بوده و معمولا با فرا رسیدن شب،شروع به فعالیت می کنند و روز ها در مکان های مختلف مخفی می شوند.

Akar_Arachnida

هنگامی که این موجود شما را نیز بزند (خدا نکرده!) یک نوع سم حاوی نوکائین به بدن تزریق می کند که باعث ایجاد یک احساس بی حسی در آن محل می شود.یعنی شما حتی نمی توانید به دیگران بگویید که چیزی شما را گاز گرفته است،تازمانی که بخوابید.ولی هنگامی که بیدار شوید،خواهید دید در مکانی از بدن که عقرب شتری نشسته باشد،گوشت بدن خورده شده و در حال پوسیدن است.تمام اینها در طول یک شب اتفاق می افتد!

alancamel_spider

328427منبع : fa.wikipedia.org

اشتراک گذاری

۶ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه