خطای دید: 2 میلیون نفر در دیدن این تصویر دچار اشتباه شدند!

2 15,329

خطای دید عجیب وغریب و در عین حال جالبی که مغز حدودآ 2 میلیون نفر را به چالش کشیده است اینک نیز سوژه بسیاری از رسانه ها شده است.با بدندید همراه باشید.

شک 2 میلون نفر برای یک خطای دید

خطاهای دید همیشه و در همه حال بحث چالش برانگیزی را به دنبال دارند و اصولا برای هر مغزی گیج کننده است اما این خطای دید جدید خیلی متفاوت تر و جالب تر از آن است که فکر میکنید چنانچه 2 میلیون نفر را به شک انداخته است..

این عکس از زمانی که در سایت ردیت بارگذاری شده است بیش از 2.2 میلیون بازدید کننده داشته است.

این عکس نشان می دهد که دو نفر در کنار دریا همدیگر را در آغوش گرفته اند. اما هنگامی که به پاهای آن ها نگاه کنید متوجه نمی شوید که کدام پا برای چه کسی است.

خطای-دید

این خطای دید با توجه به این که مردی که لباس سفید پوشیده است شلوارک دو رنگی پوشیده است که در داخل سفید و از بیرون سیاه است حل می شود و این تنها جواب درستی است که برای این خطای دید وجود دارد.

 

منبع: namnak

اشتراک گذاری

۲ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه