امتحان کنید:می توانم به شما بگویم در زندگی اتان چه خبر است!!!

0 12,723

بعضی وقتها با همه یقینی که داریم فالگیری کاری کذب و حرفها و اعمال فالگیرها دروغ محض می باشد اما گاهی چیزهایی از آنها میشنویم که با تمام ایمانی که داریم نمی تواند درست باشدباز هم حیرت زده باور می کنیم و حتی به دیگران نیز پیشنهاد می کنیم سری به او بزند.

هر کسی داخل شهری که زندگی می کند حداقل یک فالگیر معروف را میشناسد که وضع خیلی خوبی دارد و دم و دستگاهی به هم زده و به سختی نوبت می دهد.تا جایی که به خودمان می گوییم تا چه حد می تواند شانسی بگوید 🙁 شما یک شکست در گذشته داشتی، یا یک مرد مرده در زندگی ات می بینم، یا سفری رفته بودی که زیاد هم خوب نبوده و ….)در نتیجه باور می کنیم که نه، این یکی لابد حس ششمی ماورالطبیعه دارد و وقتی از گذشته و حال زندگی امان گفت و ما به او شک نکردیم از آینده ای خواهد گفت که احتمالا برای جلوگیری از مشکلات احتمالی و یا وقوع آنچه آرزو داریم حسابی برایمان خرج خواهد داشت.

تا به حال شده فکر کنید چه طور ممکن است ؟ فیلم را تماشا کنید این فالگیر از همه ی زندگی اتان خبر دارد :

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه