تماشا کنید: گاف تاریخی صدای آمریکا در پخش زنده!

0 15,862

باشد که خنده هرگز از لبانتان محو نشود، با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه