به نظر شما اگر فرد Eگوی را هل دهد چه کسی می میرد؟!

3 22,585

این دو تست جالب را بخوانید و درباره آن ها فکر کنیدسپس جواب ها  را در انتها ببینید   

تست اول :

این تست ورودی دانشگاه های آلمان بوده است

اگر فرد شماره Eگوی را هل بدهد چه کسی می میرد؟؟

download-دئغع

تست دوم

چرا این نگهبان اخراج شد؟؟

تنها افرادی که IQ بالای 130 دارند می توانند این تست را پاسخ دهند.

مدیرعامل شرکتی قصد سفری کاری دارد و هنگام خروج از شرکت برای رفتن به فرودگاه یکی از نگهبانان شیفت شب جلویش را گرفته و می گوید که دیشب خواب دیده که هواپیمای این سفر سقوط می کند.
مدیرعامل پس از چند بار مقاومت دربرابر نگهبان بلاخره راضی می شود که این سفر را عقب بندازد.

bijade.com-moama-negahban-va-soghut-havapeyma
فردای آن روز خبر سقوط هواپیما در رسانه پخش می شود و مدیر عامل پس از شنیدن این خبر دستور می دهد که حقوق این نگهبان را با پاداش بدهند و او را اخراج کنند.!!!

پاسخ چه کسی می میرد را در این فیلم ببینید

در واقع این سوال جواب های بسیاری می تواند داشته باشد

پاسخ معمای اخراج نگهبان

Layoff-blog

نگهبان شیفت شب نباید در شب بخوابد. و چون وظیفه اش را انجام نداده است او را اخراج کرده است و پاداشی هم به او داده است

.

منبع : www.aparat.com

اشتراک گذاری

۳ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه