یک معما جالب ,آیا میتوانید سرعت این راننده را حدس بزنید!؟

1 4,340

یک معمای سخت و جالب آیا شما قادر به جواب دادن آن هستید؟پس با بدندید همراه باشید.

راننده اتومبیلی در منطقه خدمات کنار بزرگراه پارک کرده است. ساعت ۹ صبح است و هنگامی که راننده می‌خواهد حرکت کند متوجه می‌شود کیلومتر او عدد ۱۵۹۵۱ را نشان می‌دهد که از هر دو سر مشابه خوانده می‌شود.
او در تمام طول مسیر کیلومتر خود را زیر نظر می‌گیرد و بعد از یک ساعت و پانزده دقیقه متوجه می‌شود کیلومتر او مجدد به عددی از دو سر یکی رسیده است. با توجه به اینکه می‌دانیم راننده در طول مسیر توقفی نداشته، فکر می‌کنید با چه سرعتی در حرکت بوده است؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پاسخ:
اولین قدم برای محاسبه، یافتن عددی از دو سر یکی بعد از ۱۵۹۵۱ است. با چک کردن لیست متوجه می‌شوید عدد بعدی ۱۶۰۶۱ است.
برای محاسبه کیلومتر طی شده باید این دو عدد را از هم کم کنید:
۱۶۰۶۱-۱۵۹۵۱=۱۱۰
برای یافتن سرعت اتومبیل باید ۱۱۰ کیلومتر را بر ۶۰ دقیقه ضرب و جواب آن را بر ۷۵ دقیقه تقسیم کنیم تا سرعت اتومبیل در ساعت ۱.۱۵ دقیقه مشخص شود.
(۱۱۰*۶۰)/۷۵=۸۸
سرعت متوسط اتومبیل ۸۸ کیلومتر بر ساعت بوده است.

 

 منبع: akharinkhabar                                                                                                                                                                              

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه