پس از دیدن این فیلم می فهمید چه میزان سنگدل هستید!!!

4 11,929

چند درصد از شخصیت ما واقعا با آنچه فکر می کنیم متفاوت است؟

احتمالا همه ما بادیدن صحنه های جنگ در غزه ، فقر در آفریقا ، و … دلمان برای کودکان تکه شده یا پابرهنه می سوزد. و فکر می کنیم که اگر توان مالی یا هر مدل دیگر از توان در اختیار داشتیم کمکشان می کردیم.

در لحظه دلمان برای معصومیت آنها سوخته است اما در اصل اکثریت ما در عرصه عمل _چه بسا همه ی ما_ این روزها که سرمان به افسردگی های مجازی و درآمدهای همیشه ناراضی گرم است سنگدل شده ایم. 

اگر باور نمی کنید فیلم را دیده و خودتان را محک بزنید. 

اشتراک گذاری

۴ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه