بچه ها مادرشان را با لمس می شناسند، این تست ویدئویی فوق العاده اشکتان را در می آورد!!!

0 4,256

می گویند بچه بوی مادرش را می شناسد، اما گویی دستهایش هم مادر را تشخیص می دهد.

در این تست زیبا چشم کودکان را بستند و از میان زنان حاضر خواستند مادرشان را با لمس کردن بیابند. این فیلم فوق العاده را تماشا کنید:

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه