واکنش جالب کودکان به نابرابری دستمزد زن و مرد را ببینید!!!

0 4,750

از قدیم الایام گفته اند حرف حق را از بچه بشنو، در ادامه برای شنیدن این حرف همراه بدندید باشید.

می دانستید در دنیا ،به زنان و مردان در یک شغل و سمت ثابت دو دستمزد متفاوت پرداخت می کنند؟

zan-mard-wage1-1-300x168

در این فیلم از کودکان خواسته می شود کاری را انجام دهند و در ازای آن پول دریافت کنند. والدین آنها به پسرها دستمزد بیشتر و به دختر ها دستمزد کمتر می پردازند. واکنش جالب و البته صادقانه  آنها را تماشا کنید:

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه