تست خودشناسی که نشان می دهد آیا شما خرافاتی هستید یا نه!؟

0 5,053

منظور از خرافات در این تست باور به چیز هایی است که ممکن است باعث خوش شانسی یا بد شانسی بشود. به عنوان مثال در بریتانیا عدد 7 و گربه سیاه نشانه خوش شانسی هستند.در حالیکه عدد 13 و رد شدن از زیر نردبان باعث بد شانسی پنداشته می شود. (از بعضی جهات خرافات در کشور ما با بریتانیا نزدیکی هایی دارد)با بدندید همراه باشید.

سوالات

1- اگر شما به هتلی وارد شوید و اتاق شماره 13 را به شما بدهند عکس العمل شما چه خواهد بود؟

 

الف- به این موضوع فکر نمی کنم (صفر امتیاز)

 

ب- ازشان می خواهم که اتاق مرا عوض کنند (3 امتیاز)

 

ج- کار خاصی انجام نمی دهم ولی در مدت اقامتم دچار نگرانی هستم( یک امتیاز)

 

2- اگر طالع بینی روزانه شما، امروز را روز بد شانسی شما برای رانندگی دانسته باشد شما چه خواهید کرد؟ 

 

الف- من هیچوقت طالع بینی نمی خوانم ، بنابراین اطلاعی هم از این امر نخواهم داشت (صفر امتیاز)

 

ب- تمام روز عصبی خواهم بود (یک امتیاز)

 

ج- رانندگی نمی کنم (3 امتیاز)

 

3- اگر شما در هتلی اقامت داشته باشید و کسی به شما بگوید که ارواح در این هتل تردد می کنند شما چه خواهید کرد؟

 

الف- فقط می خندم چون من اعتقادی به ارواح ندارم (صفر امتیاز)

 

ب- نگران می شوم (یک امتیاز)

 

ج- آنجا نخواهم خوابید (3 امتیاز)

 

4- اگر در خیابان یک نردبان در مقابل شما قرار داشته باشد شما چه خواهید کرد؟

 

الف- از کنار آن رد می شوم حتی اگر مجبور باشم مسیرم را تغییر دهم

 

ب- اگر رد شدن از کنار آن آسان باشد ممکن است از کنارش عبور کنم

 

ج- مستقیم از زیر آن عبور می کنم

 

5- اگر شما ببینید که عده ای از مردم به داخل حوض آبی سکه پرتاب می کنند شما چه خواهید کرد

 

الف- یک آرزو می کنم و سه تا سکه هم من به داخل حوض آب  می اندازم

 

ب- ممکن است به فرزندم سکه ای بدهم تا او آن را به داخل حوض پرتاب کند

 

ج- مسلما من پولم را دور نمی اندازم

 

پس از پاسخ به سوالات به صورت زیر به خودتان امتیاز بدهید

 

1- الف – صفر                                    ب- 3                                       ج- یک

 

2- الف – صفر                                   ب- 1                                        ج- یک

 

3- الف – صفر                                  ب-یک                                       ج- 3

 

4- الف – 3                                     ب-یک                                       ج- صفر

 

5- الف – 3                                     ب- یک                                      ج- صفر

امتیازاتتان را جمع بزنید و نتیجه را همین پایین ملاحظه بفرمائید

 

اگر امتیاز شما بین 12 تا 15 شده است شما کاملا خرافاتی هستید

 

اگر امتیاز شما بین 6 تا 11 شده است خیلی خرافاتی نیستید اما بعضی مواقع یه خورده خرافاتی می شوید

 

اگر امتیاز شما بین 0 تا 5 است شما به هیچ عنوان خرافاتی نیستید

 

منبع: psychoarshad

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه