یک معمای سخت و جالب: آیا شما میتوانید تشخیص دهید کدام گزینه صحیح است؟

0 4,852

یک معمای سخت وجالب که میزان دقت شما را می سنجد.با بدندید همراه باشید.

 

 یک معمای سخت و جالب

 

معمای زیر از چپ به راست 4 علامت را نشان می دهد، علامت پنجم کدام یک از گزینه های زیر است؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

جواب
گزینه ت. این معما اعداد 5 4 3 2 1 را نشان می دهد بطوریکه هر عدد یکبار دیگر تکرار و آیینه خودش شده. برای درک بهتر، هر عدد را از وسط نصف کنید متوجه می شوید که اعداد 5 4 3 2 1 در می آیند.

 

منبع: topnaz

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه