لحظه خنده دار ضایع شدن شعبده باز در برنامه زنده!!

0 7,679

بینندگان تلوزیونی همیشه مشتاق به دیدن حرکاتی هستند که شعبده باز ها انجام می دهند. اما این بار یک شیرین کاری دردسر ساز در لهستان صورت گرفت.با بدندید همراه باشید.

شعبده باز لهستانی در یکی از برنامه هایی که به صورت زنده پخش می شد، شروع به انجام شعبده بازی کرد. این مردچند پاکت شبیه به هم انتخاب کرد و میله فلزی تیزی را درون یکی از پاکت ها قرار داد. او که به نظر خودش مطمئن بود میله در کدام پاکت قرار دارد، دست یکی از مجریان را به روی پاکتی که حدس میزد خالی باشد، کوبید.
ادامه را می توانید در فیلم مشاهده کنید.

منبع: yjc
اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه