تماشا کنید:اثبات علمی وحی شدن قرآن از جانب خدا

1 9,043

آیا قران از طرف خداوند وحی شده یا نوشته دست انسانه؟نتیجه تحقیقات علمی صورت گرفته را در این ویدئو بینظیر ببینید در ادامه با بدندید همراه باشید..

تماشا کنید:

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه