ماجرای نجات معجزه آسای این کودک بندرعباسی!

0 969

این کودک دو روز ناپدید شده بود که از کار خدا و کار بچه های نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران بین آب های ایران و امارات عربی پیدایش میکنند.با بدندید همراه باشید. 

این یک بچه اهل خون سرخ بندر عباس هست که خانواده اش این کودک را در یک تکه کائچو میگذارند تا کنار دریا بازی کند اما بخاطر بی توجهی خانواده، آب کودک را با خود میبرد.

این کودک دو روز ناپدید شده بود که از کار خدا و کار بچه های نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران بین آب های ایران و امارات عربی پیدایش میکنند.
این بچه دو روز با یک کائچوی شکسته در آب سرگردان بوده.

 

منبع: saat24

 

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه