تماشا کنید:آیا این عدالت است؟؟!!!!

0 2,330

این ویدئو درباره تفاوت زندگی دو کودک در یک کشور است یکی از آن ها در ناز و نعمت زندگی میکند و دیگری درگیر فقر است دیدن این ویدئو شما را به فکر کردن وا میدارد.دیدن این ویدئو را از دست ندهید. در ادامه با بدندید همراه باشید .

تماشا کنید:

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه