آیا میتوانید در این معما تعداد هر سیب رنگی را حدس بزنید؟

0 774

با تست هوش جالب دیگری با عنوان تست هوش رنگ سیب ها در خدمت شما عزیزان هستیم در این معمای جالب تعداد سیب هایی که این معما را پیچیده کرده است را باید مشخص کنید.با بدندید همراه باشید.

.

تست هوش ها با همه پیچیدگیشان بسیار لذت بخش و جذاب هستند و پیدا کردن جواب آنها دقت و تمرکز بالایی را می طلبد چراکه با یک سهل انگاری و بی توجهی ممکن است کل جواب معما اشتباه از آب در بیاید.با تست هوش جالب دیگری با عنوان تست هوش رنگ سیب ها در خدمت شما عزیزان هستیم در این معمای جالب تعداد سیب هایی که این معما را پیچیده کرده است  را باید مشخص کنید.

تست-هوش

روزی از یک مرد که تعدادی سیب داشت، تعداد سیب ها و رنگ آنها را پرسیدند. او اینگونه پاسخ داد….

“تمام سیب های من بجز 2 سیب، قرمز هستند.
و البته همه سیب هایم بجز 2 سیب، زرد هستند!

در مورد سیب های سبز رنگم هم دقیقا همینطور! یعنی فقط دو سیب از همه سیب هایم سبز نیستند!”

به نظر شما چگونه چنین چیزی ممکن است؟

پاسخ تست هوش:

خیلی پیچیده نیست. او سه سیب دارد:
یکی قرمز، یکی زرد و دیگری سبز!

 

منبع: namnak

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه