با این۱۰ مدل امضاء شخصیت‌ افراد را حدس بزنید.

0 5,198

تا به حال به مدل امضاء خودتان یا رئیس و همکارتان توجه کرده‌اید؟ می‌دانستید که امضاء افراد هم می‌تواند از برخی اسرار شخصیتی پنهان آنان پرده بردارد؟با بدندید همراه باشید.

این مطلب را بخوانید و همین الان به خاطر بسپارید و در اولین نوبت که شخصی جلوی چشم‌تان قلم به دست گرفت و شروع به امضاء کرد از مدل امضایش به برخی خصوصیات شخصیتی‌اش پی ببرید. می‌تواند کار جالبی باشد! با ما همراه باشید.

شخصیت شناسی از روی امضاء

۱.افرادی که در جهت عقربه‌های ساعت امضاء‌ می‌کنند انسان‌های منطقی هستند.

۲.افرادی که بر عکس عقربه‌های ساعت امضا میک‌نند دیر منطق را قبول می‌کنند و بیشتر غیرمنطقی هستند.

۳.افرادی که از خطوط عمودی استفاده می‌کنند لجاجت و پافشاری در امور دارند.

۴.افرادی که از خطوط افقی استفاده می‌کنند انسان‌های منظّمی هستند.

۵.افرادی که با فشار امضاء‌ می‌کنند در کودکی سختی کشیده‌اند.

۶.افرادی که پیچیده امضاء‌ می‌کنند شکّاک هستند.

۷.افرادی که در امضای خود اسم و فامیل می‌نویسند خودشان را در فامیل برتر می‌دانند.

۸.افرادی که در امضای خود فامیل می‌نویسند دارای منزلت هستند.

۹.افرادی که اسم‌شان را می‌نویسند و روی اسم‌شان خط می‌زنند شخصیت خود را نشناخته‌اند.

۱۰.افرادی  که به حالت دایره و بیضی امضاء‌ می‌کنند ، کسانی هستند که می‌خواهند به قله‌های موفقیت برسند.

 

منبع: bazdeh

 

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه