آیا شما هم میتوانید اختلاف موجود در این تصویر را پیدا کنید؟

0 511

یک تست هوش تصویری جالب که باید اختلافشان را پیدا کنید.با بدندید همراه باشید.

 

 

بازی اختلاف تصاویر جدید, تفاوت ها و شباهتها

 

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

جواب تست هوش :

 

بازی اختلاف تصاویر جدید, تفاوت ها و شباهتها

 

منبع: beytoote

 

 

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه