با پاسخ به معمای شرلوک هلمز هوش خود را اثبات می کنید

0 5,789

شرلوک هولمز یکی از باهوش ترین کاراگاه ها و شخصیت هایست که به خاطر داریم در ادامه یک معما به شیوه شرلوک هولمز را حل کنید با بدندید همراه باشید.

شرلوک هلمز در خیابون ها قدم میزد. صبح هنگامی که دید مردم زیادی جمع شدن. انها دور بدن یک زن مرده حلقه زده بودن.

او بدن را بازرسی کرد و یک کیف پول یافت. اسمش آنا بود و او با همسرش تماس گرفت. شوهرش گوشیو برداشت و شرلوک گفت همسرت مرده.

شوهرش گفت امکان نداره

شرلوک گفت لطفا بیاین اینجا و مرگشو تایید کنین

شوهرش گفت باشه و تلفنو قطع کرد

بعد از 10 دقیقه شوهر اومد و جسد رو دید و شروع به گریه کردن کرد

شرلوک به افسر پلیس نگاه کرد و گفت شوهرش رو بازداشت کنین. او قاتل است

چرا؟

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب 

شوهر قاتل است چون شرلوک هلمز به شوهره آدرس نداده بود

منبع :modernestan.ir

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه