سیزده نظریه عجیب در مورد نحس بودن عدد 13 که دانستن آن ها خالی از لطف نیست

1 7,287

 امروزه بسیاری از انسان ها به نحس بودن عدد ۱۳ اعتقاد دارند. اگرچه به این نوع اعتقادات؛ عقاید باطل و خرافات می گویند، اما تا به حال به دلیل این خرافات فکر کرده اید؟ در این نوشته سیزده دلیل برای نحس بودن عدد سیزده خواهیم آورد.پس با بدندید همراه باشید.

مهمان ناخوانده: خدای بدی ها لوکی “Loki”.

 اعداد نحس, عدد نحس ۱۳, چرا ۱۳ نحس, چرا سیزده

مهمان ناخوانده خدای بدی ها لوکی

   باور نحس بودن بدی ها به دوران یونان باستان بر می گردد. در آن دوران مردم فکر می کردند خدایان روی زمین در حال اداره کردن امور هستند. روزی خدای خوبی های بالدر “Balder” یک مهمانی ترتیب می دهد و ۱۲ نفر از خدایان دیگر را دعوت می کند. اما مهمان ناخوانده سیزدهمی به ضیافت می آید. این مهمان ناخوانده خدای بدی ها لوکی است. این مهمان ناخوانده خدای خوبی ها را می کشد. از آن زمان عدد سیزده به عنوان ناخوانده، کاری که نباید انجام شود، بی دلیل و منفی تلقی می شود. 

عدد اول سیزده

.

سیزده عدد اول است

سیزده عدد اول است

   تنها عددی که اول است و مجموع اعداد آن قابل رادیکال گیری است؛ عدد ۱۳ می باشد. از طرفی چون ۱۳ عدد اول است، در طول تاریخ اموال و زمین هایی که عدد ۱۳ نشان دهنده مقدار آن بود، همواره تقسیمش بین افراد با درگیری های خونین همراه بود.

هلاکت قوم حضرت نوح

هلاکت قوم نوح در سیزدهم ماه صورت گرفته است

   هلاکت قوم نوح در سیزدهم ماه صورت گرفته است.

آخرین شام عیسی مسیح.

در شام آخر عیسی مسیح ۱۳ نفر دور یک میز بودند

   در شام آخر عیسی مسیح ۱۳ نفر دور یک میز بودند: حضرت مسیح و ۱۲ یارش. از آن روز به بعد تمامی مردم از نشستن ۱۳ نفر پشت میز غذا ابا دارند.

شوالیه های معابد.

قتل شوالیه های معبدها در سیزدهم ماه صورت گرفته است

   شاه فرانسه فلیپ با همکاری پاپ کلیمنز در سیزده ام ماه دستور قتل شوالیه های معابد را صادر کرده است.

Triskaidekafobi.

ترس از خود عدد سیزده تبدیل به فوبیا شده است

   ترس از خود عدد سیزده تبدیل به فوبیا به اسم Triskaidekafobi شده است که مقالات علمی زیادی به بررسی آن و درمان های ممکنش پرداخته اند.

انسان های معروفی که از عدد سیزده می ترسیدند.

افراد معروفی که از سیزدهم هر ماه می ترسیدند

   در تاریخ انسان های مشهوری هم بودند که از عدد سیزده می ترسیدند. هنر فورد، فرانکلین دلان، ناپلئون بناپارت تعدادی از این افراد هستند.

وضعیت ماه.

در طول یک سال ماه سیزده بار به صورت کامل دیده می شود

   در طول یک سال ماه سیزده بار به صورت کامل دیده می شود..

سیزدهمین کارت تاروت.

سیزده امین کارت تارتوت مرگ است

   سیزده امین کارت تاروت مرگ است..

ترس از سیزده در زندگی افراد.

ترس از سیزده در زندگی انسان ها

   بسیار از افراد در دنیا حاضر نیستند در اتاق شماره سیزده یا طبقه سیزده هتل اقامت کنند، به همین دلیل در خیلی از هتل ها طبقه ۱۳ به صورت ۱۲a یا ۱+۱۲ یا ۱۴ نشان داده شده است..

آیا تصادفی است؟

آیا فقط تصادفی است؟

آیا فقط تصادفی است؟

   این که مجموع حروف اسامی قاتلان معروفی چون  Jack the Ripper, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Bundy Albert de Salvo سیزده است، تصادفی بیش نیست؟.

آیا سیزده اصلا خوش یمن نیست؟.

سیزده در چه باورهایی خوش یمن است؟

 

   در تقویم مایا؛ عدد سیزده به عنوان عددی خوش یمن محسوب می شود. در این تقویم عدد سیزده به عنوان خیز، حرکت به جلو و پیشرفت تعبیر می شود.

 

منبع: وبسایت ده فیل

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه