به نظر شما در این تصویر چند انسان مخفی شده است؟

2 7,067

حدس بزنید که چند آدم در این تصویر میبینید تا میزان باهوشی شما سنجیده شود.با بدندید  همراه باشید.

 

 

پاسخ تست هوش انسان

4 تا چهره= سبک مغز
5 تا چهره= کند ذهن
6 تا چهره= معمولی
7 تا چهره= خوب
8 تا چهره= خیلی خوب

9 تا چهره= نابغه
 
منبع: roobahnews
 

 

اشتراک گذاری

۲ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه