ترسناک ترین زن رکورد دار گینس را بشناسید!!

1 5,673

رکورددار بیشترین سوراخ و حلقه در بدن، خانم ایلین که اصالتاً برزیلی می باشد ولی در ادینبورگ زندگی می کند نام خود را با ایجاد ۹۸۰۰ سوراخ در بدنش در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رساند.
ایلین دیویدسون یک زن برزیل الاصل است که در ادینبورگ اسکاتلند زندگی میکند. درسال ۱۹۹۷ برروی بدن او ۲۸۰ سوراخ برای عبور دادن حلقه های فلزی وجود داشت اما او به افزودن این تعداد سوراخ ادامه داد تا اینکه در سال ۲۰۰۰ توانست نام خود را وارد کتاب گینس نماید.

Elaine-Davidson (1) 

در آن سال ۴۶۲ سوراخ برروی بدنش وجود داشت که از این تعداد ۱۹۲ مورد آن برروی صورتش بود! در مارس سال ۲۰۱۲ این تعداد را به ۹۰۰۰ سوراخ رساند و در ماه مه سال ۲۰۱۶ با بیش از ۹۸۰۰ سوراخ، بار دیگر نامش را به عنوان رکورد دار بیشترین سوراخ و حلقه در بدنش در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسانید.
در سال ۲۰۰۰ مجموع وزن حلقه های متصل به او ۳ کیلوگرم بود.

Elaine-Davidson2

در ۸ ژوئن ۲۰۱۱، ایلین دیویدسون ازدواج کرد. در زمان عروسی اش، ادعا کرده بود تعداد سوراخ های بدن او ۶۹۲۵ است. این زن و شوهر بعد از آن در سال ۲۰۱۲ از هم طلاق گرفتند و او همچنان در اسکاتلند زندگی می کند.

Elaine-Davidson3Elaine-Davidson

Elaine-Davidson7

Elaine-Davidson6

منبع :https://en.wikipedia.org

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه