تماشا کنید وقتی مردان ژست های زنانه میگیرند!

0 6,339

 تیریون لنیستر یک بار گفته همه ما نیاز داریم گاهی مسخره شویم تا مبادا خودمان را زیادی جدی بگیریم.با بدندید همراه باشید.

این روزها با وجود اینترنت هیچ وقت مسخره کردن غریبه ها به این راحتی نبوده، یک عکس بگیری، عنوان اضافه کنی و آن را به اشتراک بگذاری. هم چنین به لطف اینترنت هیچ وقت این قدر تنوع سوژه برای مسخره کردن نبوده است.
برای مثال به عکس های زیر از مردانی که سعی کرده اند عکس های خانم ها را تقلید کنند نگاهی بیندازید. بدون اینکه توجه کنید خانم یا آقا هستید، تصاویر زیر حتما باعث لبخندتان خواهد شد. 
2016731111949288870a 
 
2016731111949288381a 
2016731111949288872a

 

2016731111949288653a
 
2016731111949288574a

 

2016731111949288325a
 
2016731111949288816a
 
2016731111949288447a
 
2016731111949288408a
 
2016731111949288599a
 
20167311119492885010a
 
 
منبع: akairan 
اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه