در مالزی با خوابیدن در تابوت به آرزوهایتان می رسید!

0 1,516
خوش شانسی چیست؟در فرهنگ ها و ملل مختلف خوش شانسی را به گونه ای متفاوت به زندگی خودشن دعوت می کنند برخی از این رسم و رسومات بیشتر شبیه خرافات است تا حقیقت اما ذهن آدمی را دست کم نگیرید .ذهن مکان عجیبیست به هر چه اعتقاد داشته باشید برایتان اتفاق می افتد.در ادامه با بدندید همراه باشید تا درباره رسم عجیبی برای خوش شانس شدن بخوانید.
به تازگی مشخص شده است که دریک مکان خاص به نام معبد “لوی ایم سی” در مالزی تنها راه خوش شانسی در زندگی را خوابیدن در تابوت می دانند
راه خوش شانسی با عجیب ترین کار ممکن !+ عکس
آنها همچنین اعتقاد دارند خوابیدن در تابوت بالاترین سعادت در زندگی هر فردی می تواند باشد. این عقیده از سال 2007 و در پی یکسری اتفاقات تخیلی رخ داده است که می گویند ارواح صاحب این محل که این روزها به معبد تبدیل شده است در عالم ارواح مواردی از خوش شانسی خود برای خوابیدن در تابوت گفته است و آن ها از این سال دست به کار شده اند. 
معبد “لوی ایم سی” در سال 2008 به معروفیت رسید و نزدیک به 5 تابوت در آن وجود داشت که تنها افرادی با بیماری های بدشانسی می توانستند داخل این تابوت ها بخوابند. البته تنها یکی از تابوت ها کار می کرد چرا که مابقی آن ها بسیار کوچک بودند. تا به حال کسی از این تابوت ها نتیجه درستی نگرفته است بلکه عده ای بیشتر ترسیده اند اما برخی نیز بوده اند که بیماری هایی مانند دل درد را به کمک این تابوت ها برطرف کرده اند که آن هم ریشه درستی نخواهد داشت.
اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه